Adnan Çoker Akademi Hocaları Grup Fotoğrafı

70'li Yıllar, 12 x 18 cm, Soldan sağa: Sümer Saldıray, Cafer Türkmen, Kerim Silivrili, Cevat Çapan, Oktay Anılanmert, Hüseyin Gezer, Adnan Çoker