Agop Arad (1913-1990)

Adalardan, İmzalı, Prestuval üzerine yağlıboya, 40 x 46 cm