4 Adet Askeri Fotoğraf

Polatlı İstansyonu'nda 1. Mülazım Nihat alay arkadaşlarıyla birlikte, 9 x 14 cm