Adil Salih (D.1965)

"Portre", İmzalı, Karton üzerine pastel - guaj karışık teknik, 30 x 21 cm