Sümerbank Reklam Afişi

İhap Hulisi tasarımı, Baskı, 1950'ler, 50 x 35 cm