Burhan Uygur

Bu dosya Burhan Uygur' un sanat yaşamının son dönem çalışmaları arasından seçilen 8 adet yapıtın sınırlı baskısını içermektedir. Yapıtların her biri HSBC Bank A.Ş için özel olarak 500 adet basılmış ve numaralandırılmıştır. Tintoretto kağıt üzerine baskı, Dosya numarası: 224 48 x 33,5