Namık İsmail'e Ait Eski Türkçe Yazılmış Bir Mektup ve Çeşitli Krokiler

Eski Türkçe İmzalı, 22,5 x 16,5 cm (Namık İsmail'in Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı olduğu döneme ait bir mektup)