"Milli Şairimiz" Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif (Ersoy) imzalı;
Medreset'ül-İrşâd Müdüriyetine hitaplı, Tedrisatın yeniden düzenlenmesi hususunda 16 Ekim 1919 târihli yazı.
1918-1922 yılları arasında Şeyhülislâmlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, İslâm akademisi hüviyetinde ilmî kuruluş olan "Bâb-ı Fetvâ Dârü’l-hikmeti’l-İslâmiyye" antetli ve negatif mühürlü.
Osmanlıca belge