Archavir Efendi

Fırtınada Tekne, İmzalı, Kağıt üzerine guaj boya, 18 x 27,5 cm