Berna Türemen (d.1945)

Çiçekçi, İmzalı, Prestuval üzerine yağlıboya, 45 x 35 cm