Grand - Veneur

Barbizon 77, Restaurant Mönüsü, Baskı, 61 x 37 cm