Mehmet Güler (d.1944)

Komposizyon, İmzalı 1980 Tarihli,Renkli basılmış gravür, 30 x 28 cm