İmza Okunamadı

Değirmen, İmzalı, Baskı üzerine yağlıboya, 51 x 62 cm