Süleyman Saim Tekcan

Atname, İmzalı 2015 Tarihli, Fine Art Baskı, ED: Sanatçı Baskısı 1/10, 27 x 27 cm