Osmanlı Saray Sanatkarları - 18. Yy'da Ehl-i Hıref

Metin: Bahattin Yaman, Tarih Vakfi Yurt Yayınları, İstanbul 2008, 256 Sayfa, 21 x 15 cm