Türk Sanatı

Metin: Celal Esat Arseven, Türk Ocakları Akşam Matbaası, İstanbul 1928, 270 Sayfa, 20 x 27,5 cm