Domingo (ispanyol Ekolü)

Figürlü Komposizyon, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 72 x 50 cm.