Naci Terzi

Peyzaj, İmzalı, Prestuval üzerine yağlıboya, 45 x 35 cm