"Yahudi Asıllı Oryantalist Bir Osmanlı Ressamı" Joseph Haim İskender

Natürmort, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 24,5 x 35 cm

Sanatçı hakkında 1969 basımı 'Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedisi'nde şöyle yazar: "İstanbul Güzel Sanatlar Birliğinin bir üyesi olarak, uzun yıllar bu birliğin sergilerine eserler veren bu sanatçı hakkında bugün için daha fazla bilgi derlenemedi. İskender'in 1946'da Güzel Sanatlar Birliğinin 30. sergisine verdiği üç natürmort bilhassa dikkati çeken bir olgunlukta idi."