Güney Erbayav Haştemoğlu (d.1934)

"Orman", İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 100 cm