Muhammed Hulusi

"ve hüve alâ külli şey'in kadîr" Tekke işi taş baskı, 46,5 x 30,5 cm "Haliyle"