Salvador Dali

"Carte â Jouer par Salvador Dali 1967" Limoges Damgalı, Sınırlı Sayıda (2000 adet) üretilmiştir. ED: 393/2000, Çap: 24 cm