Osmanlı Fermanları / Ottoman Fermans

Hazırlayan: İlhan Ovalıoğlu, TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; Ankara 2003, 410 sayfa, Hard Cover 34 x 24 x 4,5