Kütahya vazo

"F" inisiyalli, kütahya vazo.

H:29x15x15 cm.