Beyoğlu 1930

Metin: Ali Özdamar, Fotoğraflar: Selâhattin Giz, Çağdaş Yayıncılık, İstanbul, 142 Sayfa, 22 x 23 cm