İmza Okunamadı

Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40x54 cm