Seramik Vazo

Dairesel dipli, şişkin gövdeli dışa dönük ağızlı vazonun kahrengi zemini üzeri gül motifleriyle süslenmiştir.
Y:35 cm Ç:15 cm