Domingo (ispanyol Ekolü)

Figürlü Komposizyon, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 50 x 72 cm.