Mürşide İçmeli (1930-2014)

"Var Oluş B", İmzalı, 1978 Tarihli, Gofreli ve Renkli basılmış Gravür, ED:1/10, 63 x 50 cm