Mürşide İçmeli (1930-2014)

"Bir Dostun Anısına" İmzalı, 1977 tarihli, Gofreli ve Renkli basılmış Gravür, ED:3/8, 57 x 47 cm