El Yazma Kur'an-ı Kerim

Altın ser levha ve altın cetvelli, el yazması, takribi Hicri 1200'ler. Cildi haliyle. Naziat Suresi sonu ve Abese Suresi başı eksiktir. İhlas, Felak, Nas Sureleri ve Ketebe sayfası eksiktir. (kapağı haliyle)