Rupen Seropian (1875-1917)

Madonna and Child, İmzalı, 1908 (Arkasında 1938'de ithaf edildiği yazmaktadır), Karton üzerine karışık teknik, 25,5x34 cm