Mustafa Hilmi

Navarin Vakası, Eski Türkçe İmzalı, Hicri 1341 (1922-23) tarihli, Tuval üzerine yağlıboya, 89x116 cm (Onarılmıştır)