Antranik Allahverdi (19.Yüzyıl Sonu-20.Yüzyıl Başı)

Portre, Eski Türkçe İmzalı, Fotoğraf üzerine karakalem, 70x50 cm
(Haliyle)

Ermeni asıllı ressam, Osmanlı Sarayı'nın son portre ressamlarından biridir. 1920'li yıllara kadar fildişi üzerine madalyon portreler yapmıştır. II. Abdülhamid'in ressamlarından olan Allahverdi, Osmanlı resim sanatında ayrıca önem arz eden padişah portreciliğini, saraydan gelen siparişler doğrultusunda, 20. yüzyıl başına kadar sürdürmüştür.

Servet-i Fünun dergisi için hazırladığı gravürlerden bazıları; Mısır Hıdivi Tevfik Paşa, Abbas Paşa, Sultan Abdülaziz gibi padişahların ve  Ayasofya, Süleymaniye gibi dönemin önemli mimari eserlerini çizmiştir. Madalyon portrelerinin ustası ve bunun yanı sıra fotoğrafçı olarak tanınır. Eserleri, Dolmabahçe Sarayı Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Yıldız Sarayı Koleksiyonu'nda bulunmaktadır.