İmza Okunamadı

Oryantalist Kompozisyon, Kağıt üzerine yağlıboya, 17,5x28 cm