Süleyman Saim Tekcan (d.1940)

Atname, İmzalı, 2016, Fine Art baskı, ED:1/25, 84x36 cm