İmza Okunamadı

Kent Manzarası, İmzalı (Nihat…. ), Tuval üzerine yağlıboya 30 x 60 cm