Filiz Başaran Özayten

"İstanbul", İmzalı, 1980 Tarihli, EA 1/6 sayılı gravür.

Gravür Ölçü: 15 x 10 cm
Karton Ölçü: 40 x 30 cm