Eserleri Nadiren Bulunan Bir Sanatçı Tekin Artemel (d.1942)

"Lüferciler" İmzalı, 90 Tarihli, Prestuval üzerine yağlıboya.
28 x 38 cm

"Fikret Emel Aşık Koleksiyonu"