Eserleri Nadiren Bulunan Bir Sanatçı Tekin Artemel (d.1942)

"Düğün-Halay" İmzalı, 90 Tarihli, Prestuval üzerine yağlıboya.
30 x 40 cm

"Fikret Emel Aşık Koleksiyonu"