Büyükada Aşığı Bir Ressam Ferruh Ertürk (1932-2011)

"Ortaköy'den" İmzalı, 93 Tarihli, Prestuval üzerine yağlıboya.
40 x 60 cm

"Fikret Emel Aşık Koleksiyonu"