İmza Okunamadı

"Ada'dan" İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya.
22 x 28 cm