Baskı Resim

Kağıt üzerine matbu baskı, 35 x 50 cm